HMS

Helse- miljø og sikkerhet

Helt siden oppstarten har Altikran hatt fokus på HMS og gode arbeidsrutiner.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi har fokus på å skape en arbeidsplass der de ansatte skal trives.

Vi ønsker å tilrettelegge slik at de ansatte skal ha varierte arbeidsoppgaver innenfor sitt felt og en positiv utvikling både med tanke på kompetanse og trivsel.

Altikran jobber målrettet med HMS i alle ledd.

Ta gjerne kontakt med oss i ALTIKRAN